Tietoa hankkeesta

Kumppanuuskampus hankkeessa

  • Luodaan uutta ja ainutlaatuista yhteistyöhön perustuvaa, oppilaitosrajat ylittävää kumppanuutta ja toimintakulttuuria.
  • kokeillaan ja kehitetään uusia yhteisiä pedagogisia, joustavien opintopolkujen ja ohjauksen toimintamalleja.
  • luodaan ja kehitetään uusia koulutussisältöjä ja koulutuksia vastaamaan alueellista koulutuksellista tarvetta.
  • Tuetaan elinikäisen oppimisen avaintaitoja

Screenshot 2016-02-04 at 12.12.35